Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

11 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, 
który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. 
Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. 
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. 
W głosowaniu wzięło 306 osób, którzy wybierali 
swoich przedstawicieli spośród 4 kandydatów. 

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

Przewodniczącą: Julię Maliszewską, 1eG
Zastępcę przewodniczącego: Karmelę Schabek, 1aG
Sekretarza: Maję Misiak, 1aG
Skarbnika: Antoninę Kosiorek , 1dG

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, 
życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.

20191011_101934.jpg
20191011_100552.jpg
20191011_101131.jpg
20191011_100117.jpg