Samorząd rozpoczął pracę pełną parą…

Przewodniczący Samorządu zaprezentował plan pracy SU

na rok szkolny 2020/2021.

W planie pracy znalazły się takie działania jak:

- noce filmowe,

- spotkania z profesjonalistami,

- wolontariat,

- organizacja imprez szkolnych.

 

Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

Godz. 15.20 w sali 207.

20201027_181058.jpg

1) 27 października 2020 r. - zebranie online

Temat spotkania:

- jak organizować pracę samorządu w czasie pandemii

- ogłoszenie konkursu Halloween

samorząd spotkanie.png
Screenshot_20191017-004114_Samsung Inter

2) 3 grudnia 2020 r. - zebranie online

Temat spotkania:

 - zaplanowanie świątecznych konkursów 

 - omówienie działań związanych z założeniem instagram'a szkolnego i platformy discord

dyrektor spotkanie.png

3) 8 grudnia 2020 r. - zebranie online z Panią Dyrektor

Temat spotkania:

 - omówienie działalności SU (plany, działania)

4) 8 lutego 2021 r. - zebranie online

Temat zebrania:

 - omówienie organizacji szkolnych walentynek

 - zaproszenie na wspólne zebranie z SU przewodniczących klas
 

SU3.png

6) 11 kwietnia 2021 r. - zebranie online
Temat zebrania:
 - omówienie przygotowań do Dnia Otwartego
 

samorząd.png

5) 9 kwietnia 2021 r. - zebranie online
Temat zebrania:
 - omówienie przygotowań do założenia szkolnego instagrama
 

SU2.png
20.4 - spotkanie SU.png

7) 20 kwietnia 2021 r. - zebranie online
Temat zebrania:
 - omówienie organizacji Dnia Otwartego
- przedstawienie planów dalszej działalności