W wyborach do MRDU radnymi zostali wybrani

Tomasz Fabian, 2csp

Paul Cybulski, 2bg

MRDU.jpg
  • Facebook

Radni Elekci nowej - II kadencji - Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów podczas pierwszego szkolenia.

Szkolenie przeprowadził Henryk Skrzyński z Centrum Komunikacji Społecznej.

Dowiedzieliśmy się dziś m.in. jak działa urząd dzielnicy i urząd Warszawy czy jak napisać poprawnie pismo urzędowe

Ta widza przyda im się do jak najlepszej pracy na rzecz Ursynowa!

MRU - szkolenie.png

20 stycznia 2021 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nowej kadencji!  Całe spotkanie było zorganizowane w formie online .

Po zaprzysiężeniu i mowach z życzeniami na nową kadencję od Roberta Kempy - Burmistrza Ursynowa

i Michała Matejki - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów nasi Radni wybrali swoje Prezydium!

 - Antoni Kowalski - Przewodniczący

 - Piotr Piaskowski - Wiceprzewodniczący

 - Zofia Konieczna - Wiceprzewodnicząca

 - Aleksandra Szlachciak - Sekretarz

Ponadto Radni wybrali również delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy gdzie będą reprezentować swoich kolegów na forum miejskim. Delegatami zostali:

 - Antoni Kowalski

 -  Mateusz Gomuła.

Radni mają głowy pełne pomysłów i rozpoczną kadencję z wielkim zaangażowaniem!

Rada.png

12 lutego odbyła się II Sesja MRDU na której powołano Komisje:

 - Promocji i Współpracy,

 - Kultury, Komisję Komisja Edukacji i kontaktu z Samorządami Uczniowskimi,

 - Rewizyjną!

 

Taki podział pozwoli nam podzielić się obowiązkami i efektywnie pracować!

Dodatkowo na Sesji rozmawialiśmy z przedstawicielami Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka

o współpracy i o projektach, które wspólnie można realizować!