Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Radosław Wiciak, 2ssp
Z-ca przewodniczącego: Tomasz Fabian, 2csp
Sekretarz: Julia Maliszewska, 2eG
Skarbnik: Julia Duda , 2aG

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, 
życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.

Opiekun SU
Agnieszka Knieć